Thực hiện CV số 985 của Phòng giáo dục và đào tạo Sông Công ngày 16/12/2021 về việc triển khai Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh Tiểu học năm 2021 với chủ đề “Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình”, trường tiểu học Lương châu đã triển khai Cuộc thi đến 100% học sinh, và đã lựa chọn được các bài dự thi có chất lượng nộp về ban tổ chức.

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền cho các em thực hiện tốt Luật ATGT và sẽ là những tuyên truyền viên cho người thân và bạn bè cùng thực hiện.