Thực hiện công văn số 795/ UBND - GD& ĐT ngày 15/3/20022 về việc tiếp tục cho học sinh đến trường học tập.

Sáng ngày 16/3/2022 nhà trường đã cho học sinh quay trở lại học trực tiếp và kích hoạt hệ thống học 2 trong 1.và thực hiện đầy đủ các bước phòng dịch 5k theo khuyến cáo của bộ y tế để đảm bảo an toàn sức khoẻ tránh lây chéo nhau trong quá trình học tập trực tiếp tại trường.