Hưởng ứng ngày cao điểm(20/3) của tháng thanh niên 2022 (ngày chủ nhật). Theo đề nghị của Ban thường vụ đoàn phường Châu Sơn : chi đoàn TH Lương Châu phối hợp với Liên đội tổ chức cho các em đội viên và đoàn viên tổ chức vệ sinh khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và khu di tích lịch sử chùa Bá Xuyên 

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa hướng ứng tháng thanh niên và chào mừng Đại Hội Đại biểu Đoàn Phường Châu Sơn khoá II.