Việt Nam là một đất nước trọng lễ nghĩa. Một người được xã hội đánh giá là mẫu mực trước hết họ phải là người gương mẫu về lễ nghi, lễ nghĩa. Bởi thế, để sống đạt đến chuẩn mực, được mọi người kính trọng, lễ phép là một đức tính cần có ở mỗi con người.

        Lễ phép là thái độ biết kính trọng người trên. Sự lễ phép của con người được biểu hiện qua thái độ lịch sự, lời nói đúng mực, hành vi lễ độ, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao tiếp do xã hội quy định.

         Trước hết phải biết tôn trọng con người. Đây là nguyên tắc đầu tiên hình thành đức tính lễ phép ở con người. Chỉ khi biết tôn trọng yêu thương người khác, con người mới sống lẽ phép, lịch sự đúng mực.

          Luôn giữ được thái độ hiền hòa, kính trọng người lớn. Khi gặp gỡ, giao tiếp với người lớn phải biết tôn kính, thực hiện nghiêm túc tác phong giao tiếp. Chào hỏi phải lịch sự, cung kính. Ngôn ngữ nhỏ nhẹ đúng mực, đúng vị trí xã hội. Chú ý lắng nghe và trả lời khi người lớn tuổi hỏi. khi đi phải biết chào,… Không nên to tiếng, lời lẽ thô bạo, vô lễ đối với người lớn.

 Thực hiện Công văn số 733/CV-PGDĐT ngày 15/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022.

Nhằm phát huy truyền thống, phẩm chất lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm của dân tộc ta. Đồng thời tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Với Thông điệp: Trường học là ngôi nhà thứ 2 là nơi chắp cánh những ước mơ, để các em “ học tập sáng tạo - rèn luyện chăm ngoan- vui chơi lành mạnh”.

Các thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện.

- 5 xin trong giao tiếp

- 5 luôn khi tiếp xúc

- 5 không khi ở trường

-3 nhớ, 1 đừng quên.

Trên đây là 1 số hình ảnh của các em học sinh trong liên đội khi thực hiện kế hoạch của nhà trường.