Thực hiện công văn số 47/PGD ĐT -GDTH ngày 17 tháng 1 năm 2022 về việc tập huấn giáo dục an toàn giao thông cấp tiểu học.Chương trình “ an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

Năm học 2021-2022. Trường tiểu học Lương Châu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia lớp tập huấn.