2. ĐỀ ÁN NÂNG CAO CL CBQL, NG,NV GĐ 2021-2025.docx

KH hoạt động 2021 - 2022 (1).doc

KH KHUYẾT TẬT_doc (1).docx

Hội nghị CTTT- 2021 _chính thức.pptx

23_9 KH GDCT TƯ TƯỞNG, HS.docx

KHTH BỒI DƯỠNG GV L5 (1) (1).doc

Ke_HOaCH_Thuc_hien_ky_cuong_trong_trg_hoc__1__d77076d429 (1).docx

 

Kế hoạch phương án day học HS đến trường 6_9_21.docx

KHtập huấn tuyên truyền phòng chống dịch cho GV COVID19 (1) (1).docx

kế hoạch trung thu 2021 (1).docx

KẾ HOẠCH GD THỂ CHẤT, TT (1).doc

Kế hoạch GD ATGT 2021-2022 (1).doc