ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH LƯƠNG CHÂU

NHIỆM KỲ 2022-2024

Căn cứ vào Kế hoach số 25-KH/ĐU ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy phường Châu Sơn về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Châu Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đươc sự đồng ý của Đảng ủy phường Châu Sơn, ngày 20/4 Chi bộ Trường Tiểu học Lương Châu, long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2019-2022 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Chi ủy và chức danh Bí thư, phó bí thư chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có

 Đ/c Nguyễn Minh Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Châu Sơn; Đồng chí Hoàng văn Định Ủy viên Ban thường vụ- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường Châu Sơn. phụ trách chị bộ trường TH Lương Châu; Đồng chí: Trần Thị Hồng Xuyên – Đảng ủy viên- Chủ Tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Phường- phụ trách chị bộ trường TH Lương Châu,

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024. Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ. Thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào các dự thảo báo cáo trình tại Đại hội và bầu ra chi ủy chi bộ trường tiểu học Lương Châu nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 03 đồng chí.

1. Đ/c Vũ Thị  Kim Oanh

2. Đ/c: Trương Thị Thu

3. Đ/c: Trịnh Thị Thu Hà

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024 với tỷ lệ 100 % đại biểu nhất trí.

 Sau đây là  một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo Đại Hội.

                                                 

 

 

 

 

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt đại hội;